Strona główna

Witamy na stronie Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej!

Kim jesteśmy i co robimy?

Działamy na rzecz budowania społeczeństwa integracyjnego, czyli takiego gdzie każdy czuje się ważny, wysłuchany i rozumiany. Jedną z najbardziej wykluczonych społecznie grup są Głusi – głównie ze względu na barierę komunikacyjną. Wśród słyszących mało osób wie, że Głusi mają swój własny język – Polski Język Migowy (PJM), który dla słyszących jest regularnym językiem obcym, a także swoją własną kulturę – Kulturę Głuchych, z której są bardzo dumni. Chcemy przyczynić się do budowania wzajemnego zrozumienia, a w rezultacie do połączenia dwóch światów: świata Głuchych i słyszących.

Ważne jest dla nas, aby:

– uświadamiać słyszących na temat Kultury Głuchych
– udzielać wsparcia zawodowego Głuchym i ich pracodawcom
– popularyzować  Polski Język Migowy
– udzielać wsparcia organizacjom pozarządowym i innym jednostkom, instytucjom w zakresie współpracy z osobami niesłyszącymi
– działać na rzecz dwujęzycznej edukacji Głuchych dzieci (uczenie języka polskiego jako języka obcego)
– prowadzić inne działania, w miarę zgłaszania i pojawiania się potrzeb