Statut Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej

STATUT FUNDACJI ROZWOJU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Iwonę Boguszyńską, zwaną dalej Fundatorem, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 4 stycznia 2016 roku, przez zastępcę notariusza Iwonę Kalinowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu położonej przy ulicy Rynek 7, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej. Czytaj dalej Statut Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej