1. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

9 czerwca 2017 odbył się 1. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie miało miejsce we wrocławskim Skateparku przy ul. Legnickiej. Nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej!

Kongres był okazją do spotkania przedstawicieli aktywnie działających wrocławskich organizacji pozarządowych z urzędnikami Miasta Wrocławia. Było wiele inspirujących rozmów i debat na temat współpracy NGO-sów i Urzędu Miasta. Ponadto zorganizowane zostały sesje tematyczne, gdzie dyskutowaliśmy na konkretne tematy. My wybraliśmy temat dostępności i równości szans.

Na spotkaniu tym poruszono wiele ważnych kwestii, m.in. pojawiła się kwestia dostępności pozyskiwania środków finansowych z Urzędu Miasta dla osób Głuchych – regulaminy i wnioski są pisane trudnym, urzędowym językiem, nie wszyscy Głusi są w stanie samodzielnie takie dokumenty wypełnić. Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego wykazała zainteresowanie tym tematem i poruszenie go na najbliższym spotkaniu Rady. Poza tym dowiedzieliśmy się o funkcjonowaniu przy Urzędzie Miasta Wrocławia Grup Dialogu Społecznego – są to spotkania grup osób, które debatują nad ważnymi dla nich zagadnieniami i wypracowują rozwiązania na różnego typu problemy społeczne, zauważalne w życiu publicznym wrocławian. Każdy może zgłosić potrzebę utworzenia Grupy Dialogu Społecznego na wybrany temat i rozpocząć pracę razem z osobami, dla których temat ten jest również istotny. Jest to bardzo dobry pomysł i zastanawiamy się, jak z niego skorzystać.

Pod koniec Kongresu odbyły się także warsztaty bębniarskie, a tuż przed nimi mieliśmy okazję opowiedzieć ich uczestnikom o tym, że „osoby niesłyszące mogą robić wszystko – oprócz słyszenia”. Mogą pięknie tańczyć, jak Iwona Cichosz w polskiej edycji Tańca z Gwiazdami czy też właśnie grać na bębnach jak Głusi artyści z zespołu DeafBeat z Malezji, którzy w zeszłym roku odwiedzili Wrocław i zagrali na Brave Festival. Wszyscy byli zdziwieni i zachwyceni 🙂

Całe wydarzenie było tłumaczone na język migowy.

kongres_1

kongres_2

kongres_3

kongres_4