Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej na Slot Art Festival 2017!

W dniach 5-8 lipca 2017 gościliśmy na niezwykłym festiwalu – był to Slot Art Festival w Lubiążu (niedaleko Wrocławia) na terenie dawnego Klasztoru Cystersów. Jest to festiwal kultury i sztuki, który odbywa się już od 25 lat! Dla organizacji pozarządowych przygotowana została Strefa Inicjatyw Społecznych – miejsce, gdzie organizacje mogą opowiedzieć uczestnikom festiwalu, czym się zajmują i co jest dla nich ważne. Jako Fundacja prowadziliśmy stoisko, na którym opowiadaliśmy o Kulturze Głuchych i Polskim Języku Migowym (PJM).

Najpierw uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Kultury Głuchych, wypełniając quiz. Dla wielu osób nową informacją było, że nie mówimy „głuchoniemi” a „Głusi” – wszystko jednak stawało się jasne, gdy tłumaczyliśmy, że Głusi nie są niemi, mają przecież swój język i jest to Polski Język Migowy. Tak samo dla niektórych uczestników zaskoczeniem było, że Głusi na świecie nie migają jednym i tym samym językiem migowym – dowiedzieli się, że jest wiele w pełni wykształconych języków migowych na świecie. Rozwiązywanie quizu często było początkiem długich rozmów na temat Kultury Głuchych – byliśmy szczęśliwi widząc zainteresowanie uczestników i z radością odpowiadaliśmy na ich pytania 🙂

Opowiadaliśmy m.in. o tym, że Czytaj dalej Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej na Slot Art Festival 2017!