Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej na Slot Art Festival 2017!

W dniach 5-8 lipca 2017 gościliśmy na niezwykłym festiwalu – był to Slot Art Festival w Lubiążu (niedaleko Wrocławia) na terenie dawnego Klasztoru Cystersów. Jest to festiwal kultury i sztuki, który odbywa się już od 25 lat! Dla organizacji pozarządowych przygotowana została Strefa Inicjatyw Społecznych – miejsce, gdzie organizacje mogą opowiedzieć uczestnikom festiwalu, czym się zajmują i co jest dla nich ważne. Jako Fundacja prowadziliśmy stoisko, na którym opowiadaliśmy o Kulturze Głuchych i Polskim Języku Migowym (PJM).

Najpierw uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Kultury Głuchych, wypełniając quiz. Dla wielu osób nową informacją było, że nie mówimy „głuchoniemi” a „Głusi” – wszystko jednak stawało się jasne, gdy tłumaczyliśmy, że Głusi nie są niemi, mają przecież swój język i jest to Polski Język Migowy. Tak samo dla niektórych uczestników zaskoczeniem było, że Głusi na świecie nie migają jednym i tym samym językiem migowym – dowiedzieli się, że jest wiele w pełni wykształconych języków migowych na świecie. Rozwiązywanie quizu często było początkiem długich rozmów na temat Kultury Głuchych – byliśmy szczęśliwi widząc zainteresowanie uczestników i z radością odpowiadaliśmy na ich pytania 🙂

Opowiadaliśmy m.in. o tym, że Polski Język Migowy jest zupełnie różny od języka polskiego, ma inną gramatykę i dlatego dla osób słyszących jest językiem obcym. Tłumaczyliśmy także, czym różni się Polski Język Migowy od Systemu Językowo-Miganego. Wiele osób było zainteresowanych nauką języka migowego – polecaliśmy im naukę PJM, ponieważ jest to prawdziwy i naturalny język Głuchych.

Ponadto chętni mogli spróbować sił w nauce PJM – na początek uczyli się przywitania i przedstawiania w języku migowym, z zapałem uczyli się literować swoje imię i wymieniać uprzejmości. Niektórzy tak bardzo wciągnęli się w naukę, że umieją już powiedzieć kilka zdań o swojej rodzinie czy swoich zainteresowaniach. Czuliśmy się wspaniale, mogąc zarazić wiele słyszących osób pasją do Polskiego Języka Migowego!

Oprócz tego rozmawialiśmy o zasadach savoir-vivre w Kulturze Głuchych. Uczyliśmy uczestników także tego, że nawet, gdy nie znają biegle PJM, mogą porozumieć się z Głuchymi – najważniejsza jest przecież otwartość na drugiego człowieka i uśmiech oraz znajomość kilku prostych zasad komunikacji 🙂

Wszystkim naszym uczestnikom bardzo dziękujemy za zainteresowanie, otwartość i zaangażowanie. Organizatorom dziękujemy za możliwość uczestnictwa w festiwalu i szerzenia tak ważnej wiedzy.
Na pewno powrócimy za rok! 🙂

SAF_1 SAF_2 SAF_3 SAF_4