Oferta dla pracodawców

Biznes Społecznie Odpowiedzialny – zapraszamy pracodawców do współpracy!

Co oferujemy?

 1. tłumaczenia w języku migowym (rozmów kwalifikacyjnych, szkoleń)
 2. szkolenia:
  – na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych jako elementu CSR-u (Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego)
  – z komunikacji z Głuchymi oraz naukę Polskiego Języka Migowego
  – z wprowadzenia do Kultury Głuchych i obsługi Głuchego Klienta
 3. doradztwo:
  – przy zatrudnianiu i w dostosowaniu stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób niesłyszących
  – na temat praw i obowiązków pracodawcy zatrudniającego osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności (prawo pracy, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika)

Prowadzimy również szkolenia z zakresu tworzenia i wdrażania strategii CSR.

Zapraszamy do kontaktu.