O nas

Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w Polsce, w szczególności osób g/Głuchych i słabosłyszących. Chcemy uświadamiać, że niepełnosprawność to dysfunkcja społeczeństwa, a nie osoby.

Co robimy?
Działamy na rzecz budowania społeczeństwa integracyjnego, czyli takiego gdzie każdy czuje się ważny, wysłuchany i rozumiany. Jedną z najbardziej wykluczonych społecznie grup są Głusi – głównie ze względu na barierę komunikacyjną. Mało kto wie, że Głusi mają swój własny język – Polski Język Migowy (PJM), który dla słyszących jest regularnym językiem obcym, a także swoją własną kulturę – Kulturę Głuchych, z której są bardzo dumni. Chcemy przyczynić się do budowania wzajemnego zrozumienia, a w rezultacie do połączenia dwóch światów: świata Głuchych i słyszących.
Celem naszej działalności jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niesłyszących jako jednej z najbardziej naszym zdaniem wykluczonej społecznie grupy.

Działania, którymi te cele chcemy osiągać:

– uświadamianie słyszących na temat tożsamości kulturowej Głuchych (Kultura Głuchych, Polski Język Migowy)
– działania na rzecz dwujęzycznej edukacji Głuchych dzieci
– wsparcie zawodowe Głuchych i ich pracodawców
– popularyzacja Polskiego Języka Migowego
– wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych jednostek, instytucji w zakresie współpracy z osobami niesłyszącymi