O Polskim Języku Migowym i językach migowych na świecie

Jakim językiem migają Głusi? Czym różni się od języka polskiego? Jak długo uczy się języka migowego, żeby swobodnie porozmawiać z osobą Głuchą? Jeśli kiedyś przyszło Wam do głowy któreś z tych pytań, w tym artykule znajdziecie odpowiedzi.

Polski Język Migowy (PJM) to naturalny, ojczysty język Głuchych. To znaczy, taki którego Głuche dzieci uczą się od Głuchych rodziców. Ma zupełnie inną gramatykę i składnię niż język polski – dlatego język polski jest dla Głuchych językiem obcym a dla słyszących PJM jest językiem obcym. A zatem nauka PJM-u zajmie Wam tyle samo czasu, co nauka języka norweskiego czy francuskiego: po roku nauki z częstotliwością dwóch zajęć (po ok. 1,5 h) w tygodniu, będziecie znali PJM na poziomie A1, czyli na poziomie podstawowej komunikacji 🙂

Przed decyzją o rozpoczęciu nauki języka migowego warto dowiedzieć się, że w Polsce istnieją dwa języki migowe:

POLSKI JĘZYK MIGOWY (PJM) – czyli naturalny (pierwszy) język Głuchych Polaków, posiada własną gramatykę (m.in. szyk zdania odwrotny niż w języku polskim) i środki wyrazu (np. bardzo bogata mimika); posługuje się nim większość Głuchych

oraz

SYSTEM JĘZYKOWO – MIGANY (SJM) – jest to subkod języka polskiego, posługuje się w nim gramatyką języka polskiego, każde słowo zamieniane jest na znak; jest to język stworzony sztucznie i niezrozumiały dla Głuchych.

Jeśli chcecie rozumieć i być rozumianymi przez Głuchych, koniecznie wybierzcie kurs Polskiego Języka Migowego.

Co jeszcze warto wiedzieć o Polskim Języku Migowym?
Jest to język wizualno-przestrzenny. Składa się ze: znaków migowych, gestów i alfabetu palcowego (tzw. daktylografia). Ponadto istnieją odmiany regionalne, środowiskowe i pokoleniowe PJM. Mimika pełni w nim bardzo ważną funkcję gramatyczną.

Języki migowe na świecie
Nie ma jednego uniwersalnego języka migowego – Głusi w każdym kraju mają w zasadzie własny język migowy (np. Polski Język Migowy, Brytyjski Język Migowy). Istnieje zatem wiele w pełni wykształconych języków migowych. Ich zasięgi jednak nie zawsze pokrywają się z zasięgami języków mówionych, np. Amerykański Język Migowy  (ASL – American Sign Language) jest używany w USA, Kanadzie i Meksyku.

Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości czy po prostu chcecie wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszych artykułów na stronie, na nasze warsztaty lub do kontaktu.