Warsztaty z podstaw Polskiego Języka Migowego dla studentów Politechniki Wrocławskiej

4 grudnia 2017 roku nasza Fundacja przeprowadziła warsztaty z podstaw Polskiego Języka Migowego dla studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy przyjechali do Polski z różnych krajów w ramach programu wymiany studenckiej ERAZUMUS.

Po raz pierwszy uczyliśmy Polskiego Języka Migowego… po angielsku 😉  Było inspirująco i bardzo ciekawie, uczestnicy dowiedzieli się ważnych rzeczy o Kulturze Głuchych, zmieniając swoje podejście do tej grupy społecznej – na przykład dowiedzieli się, że tak jak oni w Polsce są obcojęzyczni, tak samo jest z Głuchymi, ponieważ Głusi mają własny język PJM, a język polski jest dla nich drugim językiem. Studenci nawet nie podejrzewali, że tak ważna rzecz łączy ich ze społecznością Głuchych – to wspaniałe uczucie móc pokazywać ludziom podobieństwa między nimi, zamiast różnic 🙂

Uczestnicy ćwiczyli swoją mimikę, mowę ciała, a także nauczyli się kilku podstawowych zwrotów w Polskim Języku Migowym.

Jesteśmy szczęśliwi widząc kolejną uświadomioną grupę osób, dla których Głuchy człowiek, to taki który należy do mniejszości językowej, ma swoją kulturę, z której jest dumny i swój piękny, pełnowartościowy język – język migowy.