Zespół

Nasz zespół tworzą:

Iwona Boguszyńska, Prezes Zarządu – od lat związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych, najpierw jako wolontariusz, potem jako pracownik. Posiada doświadczenie w pracy z osobami Głuchymi jako animator pracy osób niesłyszących, obecnie zaangażowana w projekty społeczne mające na celu integrację społeczną i zawodową Głuchych. Prowadzi szkolenia upowszechniające wiedzę na temat Kultury Głuchych, uczy komunikacji i podstaw Polskiego Języka Migowego – z nakierowaniem na różne grupy docelowe, takie jak środowisko biznesowe (pracodawcy) czy pozarządowe. Ponadto jest trenerem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz start-upów: popularyzuje ideę CSR-u, jako narzędzia zwiększania konkurencyjności firmy i walczy z fałszywymi przekonaniami na jego temat. Interesuje się statystyką, w wolnych chwilach pochłania kryminały oraz wędruje po górach 😉

Wioletta Kempczyńska, Wiceprezes Zarządu – od urodzenia Głucha, z rodziny Głuchej. Zna Polski Język Migowy (PJM), jak również System Językowo – Migany (SJM). Dzięki swojej pracy z Głuchymi jako animator zdobyła doświadczenie, jak pokonać barierę komunikacyjną między światem Głuchych i słyszących – jej marzeniem jest, by światy te były połączone i w tym kierunku skupia swoje działania. Chce również popularyzować Polski Język Migowy i podnosić świadomość zarówno Głuchych, jak i słyszących (zwłaszcza pracodawców) na temat możliwości zawodowych osób niesłyszących. Uważa, że w życiu trzeba być odważnym i spróbować czegoś niemożliwego, pozornie nierealnego do zdobycia. W wolnych chwilach lubi czytać kryminały, interesuje się także psychologią.

Anna Brzegowa – Jabczyk, Wiceprezes Zarządu: ze środowiskiem osób niesłyszących zetknęła się po raz pierwszy w 2004 roku, kiedy urodził się jej syn, u którego stwierdzono głuchotę – dla niego właśnie rozpoczęła naukę języka migowego, którą kontynuowała przez półtora roku. Zna od podszewki problemy rodziców, zarówno Głuchych jak i słyszących; udziela się aktywnie w Radzie Rodziców w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu. Praca w projektach skierowanych do Głuchych przybliżyła jej problemy życia zawodowego osób niesłyszących, zarówno od strony pracownika jak i pracodawcy. W swojej pracy skupia się na pokonywaniu barier komunikacyjnych i poszerzaniu świadomości oraz lepszego zrozumienia Kultury Głuchych przez słyszących. Od niedawna mieszka na wsi i jej hobby stał się ogród, ponadto w każdej wolnej chwili sięga po książki – kryminały bardzo rzadko 😉